Práca

Z niečoho žiť musíme... alebo o tom kde hľadať prácu, ako hľadať a získať prácu v Británii, v Anglicku a v Londýne

Registrácia National Insurance number - NINO NINO (National Insurance number) sa vybavuje na osobnom pohovore. Na pohovor sa môžete objednať (make an appoitment) na telefónnom čísle 0845 600 0643 v čase medzi 8.00 a 18.00 počas pracovných dní. /čítať ďalej/
National Insurance number - NINO/NI v Anglicku National Insurance (NI; národné poistenie) je zdravotné a sociálne poistenie v Anglicku. Do sociálneho a zdravotného poistenia prispievate automaticky zrážkami z vašej mzdy. /čítať ďalej/
Vrátenie daní z Anglicka /UK/ Britský daňový systém funguje podobne ako ten Slovenský. Počas celého daňového roka platíte preddavky dane z vašej mzdy a na konci roka daňový úrad vypočíta, či bola výška preddavkov správna, alebo máte preplatok, alebo v poslednom rade to môže byť aj nedoplatok... /čítať ďalej/
Registrácia Worker Registration Scheme /WRS/ na Home Office po začatí zamestnania Po začatí pracovného pomeru v Anglicku (Veľkej Británii) máte oznamovaciu povinnosť voči Britskému Home Office (ministerstvu vnútra). Jedná sa o formulár Worker Registration Scheme (skrátene WRS), ktorý je potrebné vyplniť vždy pri novo vzniknutom pracovnom pomere do jedného mesiaca od začiatku tohto pomeru. /čítať ďalej/
Formulár P85(S) - predčasné vrátenie daní z Anglicka /UK/ pred ukončením daňového roka Formulár P85(S) vypisujú cudzinci, hlavne študenti, pri ukončení zamestnania alebo brigády a následnom odchode z Veľkej Británie (UK, Anglicka). Odoslaním vyplneného formulára žiadate o vrátenie dane pred odchodom z Veľkej Británie alebo aj po odchode - spätne zo Slovenska. /čítať ďalej/
Formulár P91 - vrátenie daní z Anglicka /UK/ po skončení daňového roka Formulár P91 sa používa ako žiadosť o vrátenie dane v Anglicku (daňové priznanie) za už ukončený daňový rok. /čítať ďalej/
Formulár P86 – vyplňujete po príchode do Veľkej Británie Formulár P86 by ste mali vyplniť, ak ste prišli do Veľkej Británie po prvý krát alebo ak ste prišli znovu po dlhšej dobe. Na základe P86 by mal daňový úrad (Inland Revenue; Tax Office) správne spracovávať vaše dane... /čítať ďalej/
Formulár P60 - súhrn mzdy za ukončený daňový rok Formulár P60 je súhrn vašej mzdy a daní odvedených z vašej mzdy za uplynulý daňový rok, ktorý vám vyplnený odovzdá zamestnávateľ po skončení daňového roku. /čítať ďalej/
Formulár P45 - súhrn mzdy pri ukončení zamestnania Formulár P45 je súhrn vašej mzdy a daní odvedených z vašej mzdy, ktorý vám vyplnený odovzdá zamestnávateľ pri ukončení zamestnania. /čítať ďalej/
Vysvetlenie k daňovým kódom na výplatnej páske /TAX code/ v Británii (Anglicku) Každá výplatná páska obsahuje daňový kód (TAX code). Daňový kód hovorí o tom, koľko daní odovzdávate štátu... /čítať ďalej/
Minimálna mzda vo Veľkej Británii (Anglicku, Škótsku, Walese) Minimálna hodinová mzda vo Veľkej Británii sa delí v závislosti od veku zamestnanca no v praxi (v prípade, že človek pracuje legálne) som nižšiu mzdu ako mzdu pre dospelých nevidel aj keď mala osoba menej ako 22 rokov. Každý rok, 1. októbra, sa výška minimálnej mzdy zvyšuje... /čítať ďalej/
Daň a poistenie strhávané zo mzdy vo Veľkej Británii (Anglicku, Škótsku, Walese) Nováčikovi sa môže zdať zdaňovanie miezd a strhávanie poistenia na výplatnej páske zložité, no po malom naštudovaní vám v tom bude jasno... /čítať ďalej/
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

www.AgenturaMaria.sk