Kalkulačka na výpočet čistej mzdy (net pay), dane (tax) a poistenia (insurance) zo mzdy PAYE (Pay As You Earn) v Anglicku

Pre zvolený daňový rok 2008/2009 (6. Apríl 2008 - 5. Apríl 2009) je zohľadnená nezdaniteľná položka vo výške £6035, ktorá bola v Máji 2008 zvýšená Britským ministrom financií (správa o zvýšení nezdaniteľnej položky). Podrobne o daniach a poistení strhávaných zo mzdy v Anglicku.Daňový rok: 
Hrubá mzda (Gross pay):£
Periodicita:
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

www.AgenturaMaria.sk