Child Benefit - rodinné prídavky na deti v Anglicku /UK/

Z kategórie:Základné informácie
Aktualizácia:22. Október 2008
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

Agentúra Mária

Child Benefit je nezdaniteľný príjem, ktorý môžete poberať na každé svoje dieťa. Vypláca sa v 4-týždňových intervaloch, výnimočne v týždňových.

K žiadosti o Child Benefit potrebujete NINO (National Insurance number).

Podmienkou pre poberanie Child Benefit pre občanov iných krajín EEA (European Economic Area), čiže aj Slovákov a Čechov, je aktívny pracovný pomer vo Veľkej Británii a registrácia vo Worker Registration Scheme na Home Office.

Nárok na Child Benefit máte ak vaše dieťa:

  • má menej ako 16 rokov
  • má 16 až 19 rokov (vrátane) a študuje

Ak vaše dieťa nežije s vami v domácnosti, máte nárok na Child Benefit ak:

  • máte výdavky na opateru dieťaťa
  • výdavky na dieťa sú minimálne vo výške Child Benefit
  • niekto iný nepoberá Child Benefit za dieťa (ani nepoberá rodinné prídavky v inej krajine)

Child benefit môžete poberať aj vtedy, ak vaše dieťa žije na Slovensku a zároveň spĺňate ostatné podmienky.

Výška Child Benefit

V daňovom roku 2008-2009 je výška pre najstaršie alebo jediné dieťa £18.80 týždenne, na každé ďalšie dieťa je to suma £12.55 týždenne.

Žiadanie o Child Benefit

Vyplnenú žiadosť spolu s priloženým originálom rodného listu (birth certificate) pošlite na adresu:

Child Benefit Office (Washington)
Freepost
NEA 10463
PO Box 133
Washington
NE38 7BR

Formulár žiadosti Child Benefit:

Oficiálne a podrobné informácie nájdete na adrese www.hmrc.gov.uk/childbenefit/.Články v kategórií Základné informácie:
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

www.AgenturaMaria.sk