Proof of Name

Z kategórie:Základné informácie
Aktualizácia:9. September 2008
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

Agentúra Mária

Proof of Name je doklad, ktorý vo Veľkej Británii dokazuje vaše meno.

Ako Proof of Name sú použiteľné tieto doklady:

  • občiansky preukaz
  • cestovný pas
  • vodičský preukaz (britský vodičský preukaz môže byť použitý tiež ako Proof of Address; nemôže byť však použitý súčastne ako Proof of Address aj Proof of Name)

Všetky tieto doklady možu byť Slovenské alebo Britské.


Proof of Name je potrebné napríklad pri:

  • otvorení bankového účtu
  • vyberaní peňazí z bankového účtu
  • preberaní balíka alebo doporučeného listu na pošte (Royal Mail)
  • registrácia u všeobecného lekára (General Practitioners - GP) v Anglicku
  • ošetrení na pohotovosti (Accident and emergency - A&E)


Články v kategórií Základné informácie:
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

www.AgenturaMaria.sk