Vrátenie daní z Anglicka /UK/

Z kategórie:Práca
Aktualizácia:4. September 2008
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

Agentúra Mária

Britský daňový systém funguje podobne ako ten Slovenský. Počas celého daňového roka platíte preddavky dane z vašej mzdy a na konci roka daňový úrad vypočíta, či bola výška preddavkov správna, alebo máte preplatok, alebo v poslednom rade to môže byť aj nedoplatok. Daňový rok v Británii začína vždy 6. apríla a konči 5. aprílom nasledujúceho kalendárneho roka.

Každá osoba má nárok na nezdaniteľnú časť príjmu. Daň z príjmu platíte až zo sumy, ktorú zarobíte nad rámec nezdaniteľného príjmu.

Príjem, ktorý prekročí výšku nezdaniteľného príjmu, až do sumy £36.000, má určenú základnú sadzbu dane 20%. Zdaniteľný príjem nad £36.000 je zdaňovaný vyššou sadzbou 40%.

Príklad 1:
Pracovali ste od 1. Mája 2008 do 31. Októbra 2008. Po tomto dátume ste prácu skončili a odchádzate späť na Slovensko. Vaša mesačná hrubá mzda bola £1000, takže za 6 mesiacov, ste mali hrubý príjem v Británii £6000.

Výška nezdaniteľnej časti príjmu je v Británii momentálne £6035 (platí pre daňový rok 6. Apríl 2008 - 5. Apríl 2009). To znamená, že daňový úrad vám má vrátiť všetku daň, ktorú ste zaplatili na preddavkoch. Pri danej výške mzdy by malo ísť o vrátenie dane v sume £600.

Príklad 2:
V prípade, že by ste v daňovom roku zarobili v hrubom £10.000, daň platíte len zo sumy prevyšujúcej nezdaniteľnú časť. £10.000 (hrubá mzda) - £6035 (nezdaniteľná časť) = £3965 (prijem podliehajúci zdaneniu). Sadzba dane je 20%, takže výška dane je £3965 * 0.20 = £793. Ak ste na preddavkoch dane zaplatili viac ako £793, daňový úrad vám vráti rozdiel dane.

Existujú 2 spôsoby vrátenia daní:

  • vrátenie daní za ukončený daňový rok
  • predčasne vrátenie dane za neukončený daňový rok

Vrátenie daní za ukončený daňový rok

Ak pracujete v Anglicku, na konci daňového roka by ste mali vyplniť daňové priznanie. Na základe neho vám daňový úrad vypočíta výšku dane, ktorú ste mali za uplynulý rok odviesť. Tiež spočíta výšku preddavkov na dani, ktoré ste zo mzdy zaplatili. Prípadný preplatok dane vám, samozrejme, vráti.

Na vrátenie daní v Anglicku za ukončený daňový rok sa vzťahuje formulár P91. Viac informácii o formulári P91 na tomto odkaze.

Predčasné vrátenie dane za neukončený daňový rok

Či už ste študent, ktorý brigádoval v Anglicku 2 mesiace. Alebo ste nejaký čas pracovali v Anglicku a prišiel čas návratu domov. Pravdepodobne nebudete končiť zamestnanie 5. Apríla - kedy končí daňový rok v Británii. V danom prípade vyplníte predčasné daňové priznanie. Postup a podmienky sú rovnaké ako v prvom prípade, vypisujete len iný formulár, v ktorom vyhlásite, že v danom daňovom roku v Británii už pracovať nebudete.

Na predčasne vrátenie dane z Anglicka sa vzťahuje formulár P85(S). Viac informácii o formulári P85(S) na tomto odkaze.

Ak cestujete domov, na Slovensko, preplatok dane si môžete nechať poslať priamo na Slovensko. Viac informácii nájdete na vyššie spomenutých odkazoch.Články v kategórií Práca:
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

www.AgenturaMaria.sk