Návod na vyplnenie formulára P86

Z kategórie:Práca
Aktualizácia:2. September 2008
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

Agentúra Mária

Pred vyplňaním formulára vám odporúčam prečítať článok o formulári P86.

Časté tvary odpovedí vo formulári:
Zaškrtávanie:Áno / Nie = Yes / No
Dátum v tvare:12 / Apr / 2008
Adresa v tvare:
Address12 Sample Street
Leyton
London
PostcodeE10 5LG

Formulár vyplňujte s veľkými písmenami, paličkovým písmom.

Začiatok na prvej strane

Tax reference – napíšte tax reference číslo, nájdete ho na formulári P45, P60 a vašej výplatnej páske (prípadne ho požiadajte od zamestnávateľa)
National Insurance number – vaše číslo poistenia (NINO), nájdete ho na výplatnej páske alebo na kartičke poistenia (ak NINO nemáte, nechajte pole prázdne)
Please print your full name – krstné meno a priezvisko
Please show your National Insurance number, if you know it, unless it is already shown in the above reference. – opäť napíšte vaše číslo poistenia (NINO)

A Residence and Ordinary Residence

1) When did you arrive in the UK?
Kedy ste prišli do Veľkej Británie?
Napíšte dátum

2a) Why have you come to the UK, for example, employment?
Prečo ste prišli do Veľkej Británie, napríklad zamestnanie?
Môžete uviesť zamestnanie: employment

2b) Do you intend to stay permanently in the UK?
Plánujete ostať vo Veľkej Británii na trvalo?
Zaškrtnite

2c) If you answer ‘NO’ to question 2b
Ak ste odpovedali Nie/No na otázku 2b

 • how long do you intend staying, for example less than 2 years, 2 to 3 years, 3 years or more?
  ako dlho plánujete ostať, napríklad menej ako 2 roky, 2 až 3 roky, 3 roky alebo viac?
  Možete napísať: less than 2 years
 • how much time in each year of your stay here do you intend spending outside the UK?
  koľko času počas každého roku vášho pobytu plánujete tráviť mimo Veľkej Británie?
  Môžete napísať: 1 month

3) If you visited the UK during the 5 years before the date of arrival, approximately how many complete days did you spend in the UK
Ak ste navštívili Veľkú Britániu počas posledných 5 rokov, približne koľko dní ste tu strávili (Ak ste vo Veľkej Británii prvý krát, vynechajte celý bod 3)

 • 3a) in each year ending on 5 April?
  V každom roku končiacom 5. Aprílom
  Napíšte počet dní strávených vo Veľkej Británii za posledných 5 rokov, končiacich 5. Aprílom. Ak ste boli v Británii od 1. Júna 2007 do 30. Júna 2007 tak napíšte 2007/2008 – 30 days
 • 3b) for the tax year of arrival, in the period between 6 April and the date you entered at 1?
  pre daňový rok, v ktorom ste teraz pricestovali, medzi 6. Aprílom a dňom aktuálneho príchodu?
  Napíšte počet dní, ktoré ste strávili vo Veľkej Británii medzi 6. Aprílom a dňom vášho aktuálneho príchodu

4a) Have you, your supouse or your civil partner had any accommodation of any description for your use in the uk from the date you arrived in the UK?
Mali ste vy, váš manžel/manželka alebo váš partner ubytovanie, pre vašu potrebu vo Veľkej Británii, odo dňa kedy ste pricestovali?
Zaškrtnite

4b) If you answer Yes to question 4a
Ak ste odpovedali Áno na otázku 4a

 • What is the address?
  Aká je to adresa?
  Zadajte adresu
 • In what capacity have you occupied the accommodation, for example, owner, tenant, employer provided?
  V akom ste pomere v danom ubytovaní, ste majiteľ, ste nájomník, poskytuje to zamestnávateľ?
  Zadajte napríklad niektoré z: owner (majiteľ), tenant (nájomník), employer provided (poskytované zamestnávateľom)
 • If owned, on what date was the accommodation purchased?
  Ak ste ubytovanie kúpili, aký bol dátum tejto kúpy?
  Zadajte dátum

4c) If it is rented
ak ste v podnájme

 • What is the period of the tenancy agreement?
  na aké obdobie máte nájomnú zmluvu?
  Zadajte počet mesiacov v tvare 6 month (6 mesiacov)
 • What was the date of the agreement?
  kedy bola nájomná zmluva uzavretá?
  Zadajte dátum

B Income Tax Allowances and Liabilities

5a) What is your nationality?
Aká je vaša národnosť?
Zadajte: Slovak alebo Czech prípadne inú národnosť

5b) On what grounds do you claim this nationality
Ku ktorej krajine patrí táto národnosť?
Zadajte: Slovak Republic alebo Czech Republic alebo iný názov štátu, odkiaľ pochádzate

5c) In which country were you resident before your arrival in the UK?
Kde bolo vaše miesto trvalého pobytu pred príchodom do Veľkej Británie?
Zadajte: Slovak Republic alebo Czech Republic, prípadne inú krajinu vášho trvalého pobytu

5d) Have you retainded a residental property in that country?
Zadržali ste si svoje stály dom/byt (nehnuteľnost na bývanie) v tej krajine?
Ak ste si svoj dom/byt pri odchode z krajiny ponechali, zaškrtnite Áno, ak ste ho predali, zaškrtnite Nie

6a) What is your date of birth?
Aký je váš dátum narodenia?
Zadajte dátum

6b) If you have a spouse or civil partner
Ak máte manžela/manželku alebo civilného partnera

 • What is his or her date if birth?
  Aký je jeho alebo jej dátum narodenia?
  Zadajte dátum
 • On what date did you marry or form a civil partnership?
  V aký deň ste sa zosobášili alebo uzavreli civilné partnerstvo?
  Zadajte dátum

7a) Where and for whom did you work during the five years before your arrival in the UK?
Kde a pre koho ste pracovali za posledných 5 rokov pred príchodom do Veľkej Británie?
Zadajte v tvare: Názov firmy, Žilina, Slovak Republic

7b) When did each employment begin and end? Continue in the Additional Information box on page 4 if necessary
Kedy sa každé zamestnanie začalo a ukončilo? Pokračujte v položke Doplnkové Informácie na strane 4 ak potrebujete viac miesta
Zadajte v tvare: Názov firmy, dátum začatia - dátum ukončenia

7c) Were any duties of these employments performed in the UK?
Bola v náplni v niektorom z týchto zamestnaní práca vo Veľkej Británii?
Zaškrtnite

7d) Has the most recent of these employments continued (on leave or otherwise) since you arrived in the UK?
Pokračuje vo vašom poslednom zamestnaní po príchode do Veľkej Británie?
Zaškrtnite

7e) If you answer Yes when is this employment likely to end?
Ak ste odpovedali Áno, kedy bude pravdepodobne ukončené?
Zadajte dátum alebo počet mesiacov

7f) If you answer No and you are in employment, what is the name and address of your emplyer in the UK?
Ak ste odpovedali Nie a ste zamestnaní, aký je názov a adresa vášho zamestnávateľa vo Veľkej Británii?
Zadajte názov zamestnávateľa a jeho adresu

C Relevance of Domicile

Na všetky otázky 8 - 11 zaškrtnite ako odpoveď Nie/No. Ostatné otázky 12 - 14 v časti "C Relevance of Domicile" vynechajte.

D Domicile Information

Otázky 15 - 17 v časti "D Domicile Information" vynechajte.

E Declaration

I declare that - Prehlasujem, že

 • I will notify the HM Revenue & Customs without delay if there is a change in my circumstances or intentions which would affect any of the answers given
  Upozorním HMRC bez zdržania ak sa zmení niečo, čo by mohlo ovplyvniť údaje v tomto formulári
 • the information I have given in this form is correct and complete to the best of my knowledge and belief.
  údaje, ktoré som uviedol sú správne a kompletné, podľa mojej najlepšej znalosti a vedomia.

Signature - Podpis
Podpíšte sa

Date - Dátum
Zadajte aktuálny dátum

Present address - Aktuálna adresa
Zadajte vašu aktuálnu adresu vo Veľkej Británii

If appropriate, please print the full name and address of your present employer
Ak ste zamestnaný, napíšte celé meno a adresu vášho súčasného zamestnávateľa
Zadajte názov a adresu vášho aktuálneho zamestnávateľa vo Veľkej BritániiČlánky v kategórií Práca:
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

www.AgenturaMaria.sk