Registrácia Worker Registration Scheme /WRS/ na Home Office po začatí zamestnania

Z kategórie:Práca
Aktualizácia:31. August 2008
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

Agentúra Mária

Po začatí pracovného pomeru v Anglicku (Veľkej Británii) máte oznamovaciu povinnosť voči Britskému Home Office (ministerstvu vnútra). Jedná sa o formulár Worker Registration Scheme (skrátene WRS), ktorý je potrebné vyplniť vždy pri novo vzniknutom pracovnom pomere do jedného mesiaca od začiatku tohto pomeru.

WRS bolo predstavené v roku 2004, keď sa k Európskej Únii pripojili nové členské štáty. WRS umožňuje monitorovať, kam prichádzajú cudzinci z týchto krajín na britský pracovný trh, aký typ práce vykonávajú a aký dosah to má na britskú ekonomiku.

Do WRS sa musíte zaregistrovať, ak chcete pracovať pre zamestnávateľa vo Veľkej Británii na viac ako 1 mesiac a ste občan niektorej z novo pristupujúcich krajín (Slovensko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovinsko).

Registrovať do WRS sa nemusíte ak budete v Británii self-employed (samostatne zárobková osoba), alebo ak ste pracovali legálne v Británii 12 mesiacov bez prerušenia, alebo ak máte duálne občianstvo Veľkej Británie alebo iného pôvodného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS; anglicky European Economic Area - EEA).

Ak ste po zaregistrovaní sa do WRS pracovali nepretržite 12 mesiacov, môžete získať residence/work permit (povolenie k pobytu a práci), ktoré vám dáva právo žiť a pracovať v Británii a viac sa do WRS registrovať nemusíte. Nepretržite znamená, že ste počas 12 mesiacov neboli nezamestnaný spolu viac ako 30 dní.

Zaregistrovať by ste sa mali do jedného mesiaca od začatia zamestnania. Ak žiadosť do jedného mesiaca nepodáte, budete pracovať v Británii ilegálne. Keďže je WRS je oznámenie Home Office (ministerstvu vnútra) o tom, že ste začali pracovať, nie je možné sa zaregistrovať, ak zamestnávateľa ešte nemáte a prácu si ešte iba hľadáte.

Pri prvej žiadosti o registráciu priložte váš cestovný pas alebo občiansky preukaz a 2 aktuálne farebné fotografie pasového formátu (3,5cm X 4,5cm). Pri každej ďalšej žiadosti už posielate len vyplnený formulár.

Pri prvej registrácii sa platí £90 poplatok, ktorý je možné zaplatiť prevodom z britského účtu, debetnej/kreditnej karty alebo šekom. Účet či karta nemusia patriť vám, môžete použiť účet známeho, ktorý v formulári doloží svoj podpis. Ak účet alebo kartu nemáte, použite na zaplatenie poštovú poukážku (Postal Order), za ktorú si Post Office účtuje 8,75%. Ak platíte šekom alebo poštovou poukážkou, pripevnite ich na prvú stranu formulára.

Formulár Registrácia Worker Registration Scheme /WRS/ si môžete stiahnuť z adresy www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/wrs/formwrs.doc.

Vyplnenú žiadosť pošlite na adresu:
Worker Registration Scheme
PO BOX 492
Durham
DH99 1WU

Prvú žiadosť vám odporúčam poslať do vlastných rúk (Special Delivery) za poplatok okolo £5, keďže v obálke posielate pas/občiansky preukaz a číslo účtu/platobnej karty. V prípade opakovanej žiadosti, kedy do obálky doklady ani platobné údaje nedávate, postačí ak to pošlete druhou triedou - obyčajne (Second Class – Letter), za poplatok 27p, ak sa zmestíte do obálky rozmeru A5.

Vybavovanie žiadostí trvá v 70% prípadoch 2 týždne a 90% prípadov je vybavených do 4 týždňov od doručenia žiadosti. Myslite prosím na to, že pri prvej žiadosti budete musieť počas danej doby čakať za vašim pasom alebo občianskym preukazom, ktorý vám po vybavení zašlú späť na vami uvedenú adresu vo formulári.

Po schválení žiadosti vám bude vystavená registračná karta a certifikát, ktorý vás oprávňuje pracovať pre vášho zamestnávateľa. Karta s certifikátom vám budú zaslané poštou osobitne od pasu/občianskeho preukazu.

Podrobné oficiálne informácie na stránkach Home Office: www.ukba.homeoffice.gov.uk/workingintheuk/eea/wrs/.

Podrobné oficiálne informácie v Slovenskom jazyku na stránkach Home Office: www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/wrs/wrsslovakian.pdf.Články v kategórií Práca:
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

www.AgenturaMaria.sk