Daň a poistenie strhávané zo mzdy vo Veľkej Británii (Anglicku, Škótsku, Walese)

Z kategórie:Práca
Aktualizácia:1. Jún 2008
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

Agentúra Mária

Nováčikovi sa môže zdať zdaňovanie miezd a strhávanie poistenia na výplatnej páske zložité, no po malom naštudovaní vám v tom bude jasno.

Ak chcete vypočítať čistú mzdu tak sa nemusíte sa trápiť s počítaním, na výpočet čistej mzdy môžete použiť aj kalkulačku čistej mzdy, ktorá vám počítanie výrazne uľahčí!

Daňový rok vo Veľkej Británii začína 6. aprílom a končí 5. aprílom. Sadzby a výpočty v tomto článku sú aktuálne pre obdobie 6. apríl 2008 až 5. apríl 2009.

 • nezdaniteľná položka - £6035
 • pre základ £0 - £36.000 je základná sadzba 20%
 • zo základu nad £36.000 sa počíta vyššia sadzba 40%

Ak váš hrubý príjem v daňovom roku nepresiahol hodnotu nezdaniteľnej položky, daňový úrad (Inland Revenue) vám na vašu žiadosť vráti všetku zaplatenú daň.

Výplatná páska

Výplatná páska obsahuje tieto položky:

 • Basic pay, čiže hrubá mzda, je hodinová sadzba vynásobená počtom odpracovaných hodín
 • National Insurance (N.I.), čiže poistenie, je suma, ktorú vám zamestnávateľ strhol na zaplatenie poistenia
 • Income Tax alebo len Tax, čiže daň zo mzdy, je suma dane, ktorú za vás váš zamestnávateľ odviedol
 • Net Pay, čiže čistá mzda, je suma, ktorú dostanete na váš účet, šekom alebo v hotovosti
 • iné položky, napríklad poplatok za dopravu či ubytovanie, ak vám ich zabezpečuje zamestnávateľ

Výpočet poistenia /National Insurance; N.I./

Výška odvádzaného poistenia sa vypočítavá z hrubej mzdy. Do výšky £105 neplatíte žiadne poistenie. Z hrubého príjmu, medzi £105 a £770 odvádzate 11% a z hrubého príjmu nad £770 odvádzate 1% (platí pre týždňový interval výplatných pások).

Príklady: (platí pre týždňový interval mzdy)

 • hrubá mzda £100, neplatíte žiadne poistenie
 • hrubá mzda £300, z prvých £105 neplatíte nič; zo sumy medzi £105 a £300 (£300-£105=£195) vypočítame 11%, čo sa rovná £21,45. Výsledok je £21,45.
 • hrubá mzda £1000, z prvých £105 neplatíte nič; zo sumy medzi £105 a £770 (£770-£105=£665) vypočítame 11%, čo sa rovná £73,15; zo sumy medzi £770 a £1000 (£1000-£770=£230) vypočítame 1%, čo sa rovná £2,3. Výsledok bude £75,45 (£73,15+£2,3=£75,45).

Výpočet dane /Income Tax/

Výška dane zo mzdy sa počíta podobne ako poistenie z hrubej mzdy. Osobná odpočítateľná položka na daňový rok 2008-2009 je £6035. Ak máte príjem za daňový rok menší ako £6035, daňový úrad vám vráti celú daň, ak ho o to požiadate. Daňový základ je hrubá mzda po odpočítaní osobnej odpočítateľnej položky. Základná sadzba 20% sa počíta z ročného daňového základu do sumy £36000, vyššia sadzba 40% sa počíta zo sumy nad £36000.

Príklady: (platí pre týždňový interval mzdy)

 • hrubá mzda £100, neplatíte žiadnu daň
 • hrubá mzda £300, z prvých £116 (£6035/52~=£116) neplatíte nič; zo sumy medzi £116 a £300 (£300-£116=£184) vypočítame 20%, čo sa rovná £36,80. Výsledok je £36,80.
 • hrubá mzda £1000, z prvých £116 (£6035/52~=£116) neplatíte nič; zo sumy medzi £116 a £808 ([£36000+£6035]/52~=£808; £808-£116=£692) vypočítame 20%, čo sa rovná £138,40; zo sumy medzi £808 a £1000 (£1000-£808=£192) vypočítame 40%, čo sa rovná £76,80. Výsledok bude £215,20 (£138,40+£76,80=£215,20).

Výpočet čistej mzdy /Net Pay/

Čistá mzda sa vypočítava jednoduchým odpočítaním dane a poistenia z hrubej mzdy. Z hrubej mzdy sa tiež môžu odpočítavať aj náklady na dopravu alebo ubytovanie, ak vám ich zabezpečuje zamestnávateľ.

Príklady: (platí pre týždňový interval mzdy)

 • z hrubej mzdy £100, neplatíte žiadnu daň ani poistenie
 • z hrubej mzdy £300, bude čistá mzda £241,75 (£300-£21,45-£36,80=£241,75).
 • z hrubej mzdy £1000, bude čistá mzda £709,35 (£1000-£75,45-£215,20=£709,35).


Články v kategórií Práca:
Ubytovanie v Londýne

Pekné a čisté domy, už od ₤65 týždenne.

www.AgenturaMaria.sk